Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni gỗ lũa tự nhiên

Tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni gỗ lũa tự nhiên

  • bởi

Tượng phật – Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập nên Phật giáo.

Theo các bộ kinh Phật giáo truyền lại và các tài liệu lịch sử, Ngài là một vị hoàng tử sống trong một cuộc sống giàu sang và có vợ con đầy đủ, nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả để đi tìm chân lý. Trong quá trình tìm kiếm gian khổ đó thì cuối cùng Ngài cũng đã trở thành một bậc giác ngộ.

Từ đó Ngài đã đi truyền bá và đặt nền tảng cho sự hình thành của Phật giáo.

  • Hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một con người như chúng ta, cũng có gia đình, vợ con, nhưng nhờ phát đại nguyện cứu khổ chúng sanh mà không bị bó buộc bởi những điều đó, thực tập thiền quán mà trở thành bậc Ðại Giác, có đầy đủ trí huệ rộng lớn, đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả để chỉ dạy và hướng dẫn chúng sanh hết mê được ngộ.

Hình ảnh đôi mắt đức Phật Thích Ca đăm chiêu nhìn xuống là thể hiện sự quan sát nội tâm. Giáo lý Phật dạy là giáo lý nội quan, luôn luôn phản chiếu nội tâm,  tĩnh lặng để quan sát mọi vật, mọi việc. Điều này thể sự giác ngộ, nhận ra được chân lý cuộc sống.

Tượng nhất tâm bái phật

Tượng nhất tâm bái phật

Muốn tránh những khổ đau, cầu an lạc, con người phải tự sửa đổi tâm niệm và hành vi của mình. Nên ta phải xem xét lại bản thân để luyện tập, thanh lọc nội tâm và sửa đổi hành động của mình.

Tượng Phật Thích Ca ngồi lên những tia hào quang chiếu sáng để thể hiện việc luôn sáng suốt, sáng soi mọi người, mọi vật trên thế gian.

  • Ý nghĩa của việc thờ tượng Phật

Người ta thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chúng ta thờ Phật là muốn bên cạnh mình luôn có ngọn đèn trí tuệ của Ngài, chúng ta sẽ nương theo ánh sáng đó để soi rọi lại lòng mình và từ đó thắp sáng lại tâm hồn của chính ta.

Tượng nhất tâm bái phật

Tượng nhất tâm bái phật

Hình ảnh một đức Phật trước mặt sẽ tỏa ngát hương từ bi để nhắc nhở chúng ta phát triển đức hạnh từ bi để vơi bớt khổ đau cho chính chúng ta.

Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập nên Phật giáo.

ông là một vị hoàng tử sống trong một cuộc sống giàu sang và có vợ con đầy đủ, nhưng ngài đã từ bỏ tất cả để đi tìm chân lý. Trong quá trình tìm kiếm gian khổ đó thì cuối cùng ngài cũng đã trở thành một bậc giác ngộ.

Từ đó Ngài đã đi truyền bá và đặt nền tảng cho sự hình thành của Phật giáo.

Hình ảnh đôi mắt đức Phật Thích Ca đăm chiêu nhìn xuống là thể hiện sự quan sát nội tâm. Giáo lý Phật dạy là giáo lý nội quan, luôn luôn phản chiếu nội tâm,  tĩnh lặng để quan sát mọi vật, mọi việc. Điều này thể sự giác ngộ, nhận ra được chân lý cuộc sống.

Tượng nhất tâm bái phật

Tượng nhất tâm bái phật

Muốn tránh những khổ đau, cầu an lạc, con người phải tự sửa đổi tâm niệm và hành vi của mình. Nên ta phải xem xét lại bản thân để luyện tập, thanh lọc nội tâm và sửa đổi hành động của mình,cải tà quy chánh.

Các loại tượng phật mà bên chúng tôi cung cấp :

Chuyên cung cấp tượng gỗ , tượng phật cao cấp – Mộc Bình Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *