Tượng Gỗ Cao Cấp

Chuyên cung cấp tượng gỗ cao cấp . Tượng phật , tượng di lặc , tượng quan âm , tượng la hán, tượng phong thủy được làm từ gỗ nhai bách , âm trầm