Gỗ Âm Trầm

Sự hình thành của gỗ âm trầm không chỉ đơn thuần như những loại gỗ khác đâu, nó phải trải qua biết bao nhiêu “sóng gió” mới có thể hình thành nên một khối gỗ cứng cáp như này đấy.
Thật ra đây là một loại gỗ quý trong rừng nguyên sinh, nhưng trải qua các quá trình biến đổi của thiên nhiên, khí hậu, thì nó đã bị chôn vùi rất sâu dưới lòng sông, hồ đáy biển.